Oktober - November - December 2018

Tilbage til Draco

Flybridgen fik 4 ½ lag maling (4 lag der gik godt + det første lag der måtte slibes) så den er klar til vandslibning.

Flybridgen kan ikke monteres, før ruderne er monteret og ruderne kan ikke monteres før båden er malet. Der går lidt tid inden båden er klar for maling, men det vil være fordelagtigt at få flybridgen på, jo før jo bedre(båden kan da apteres indvendig). Derfor besluttede jeg at male kanten på dækket, som ruderne skal monteres på, så flybridgen kan monteres. Resten af båden må så males senere, når flybridgen er på. Det vil sige, at der bliver et par samlinger i malingen. Disse bliver dog små og jeg regner med at de kan vandslibes væk. Samlingen langs kanten, bliver dækket af ny skridsikker dæksbelægning.

Den originale dæksbelægning slibes bort, da denne allerede er overmalet og stort set er umulig at genskabe. Fremtidig dæksbelægning bliver noget som kan laves i passende størrelser og limes på. Diverse skader/ridser spartles og 2 komponent Jotun primer påføres med rulle/pensel og slibes. Primer kan let påføres med pensel/rulle, uden de tidligere nævnte problemer med introduktion af luftbobler.

Et par lag med Jotun Extreme Gloss påføres med pensel, i den tro at den mere simple overflade som der nu arbejdes med, ikke medfører de problemer som var tilfældet på den komplicerede overflade som flybridgen har indvendig.

Det viste sig desværre ikke at være tilfældet. Lagtykkelses forskelle og luftbobler er stadig et problem. Der var kun et at gøre, byg en malerkabine, så kanten kan sprøjtemales.

Det er på nuværende tidspunkt ved at være så koldt, at fyret må startes for at opnå en acceptabel temperatur. Sidegevinsten er at luftfugtigheden kommer ned på et tilpas niveau (RF 65%), selvom vejret er fugtigt, af og til. Først males trekanten under ruderne, sort.

For ikke at ødelægge noget, får dette område lov til at hærde fuldt ud, før kanten males.

I tørretiden laves skab og låge til pantry'et.

Tilbage Næste