Januar - Februar - Marts 2023

Tilbage til Draco

Jeg kontaktede et større firma, som hovedsageligt elokserer aluminium, for at høre om de kunne eloksere ruderammerne. Det kunne de ikke... Gammelt aluminium ville de ikke røre ved. Så var der stort set kun en mulighed tilbage, de må males i stedet. Jeg har tidligere haft gode erfaringer med pulverlak, så jeg gik i gang med at gøre rammerne klar til at blive lakeret. Det vil sige; fjerne silicone, og snavs, slibe det gamle eloksering væk.

 

Mens jeg er ved at gøre rammerne klar, går det op for mig, at det bliver vanskeligt at genskabe skyde rude systemet, som der er i sideruderne. Problemet er at der skal bruges nogle specielle filt lister, så de ikke kan sidde og klapre, samt nogle meget små plast dutter, som skal forhindre at metal kører op ad metal, når ruderne åbnes. Desuden skal rammerne til selve skyde ruden limes fast på glasset. Mange ting som jeg er lidt usikker på kan blive godt. Problemet er at når først det hele er monteret, kan man ikke bare tage skyde ruderne ud igen.

Jeg beslutter derfor at droppe skyde ruderne og i stedet for lave en rude der er hængslet, i en passende størrelse.

Prøve samling af ramme. Man kan se at den bagerste sprosse er flyttet frem, så der dannes et hul på ca 24 cm bredde. Heri skal der monteres en hængslet rude. Hullet er fremme, altså der hvor åbningen normalt ville være, med det originale system.

Nylakerede profiler.

Beslutningen om at gå væk fra skyde rude systemet, betyder at alle glas må skiftes, for at få en ens toning.

En frontrude samles og monteres.

Ruden ser meget mørk ud, men det er billedet der snyder, de er ikke helt så mørke i virkeligheden.

Tilbage Næste