Juli - August - September 2017

Tilbage til Draco

Der gøres klar til at støbe det sidste glasfiber i motorrummet.

Færdigstøbt og i gang med at male.

Planen er at motorrummet i første omgang får et lag maling, hvor der herefter prøvemonteres en motor, for at lave beslag, rør, slanger osv. Det enkelte lag maling beskytter glasfiberen imod olie og kølervæske som formentlig spildes, når motoren bliver installeret og arbejdet på. Når delene til motorinstallationen  er lavet, tages motoren ud og motorrummet males igen, så diverse ridser/skrammer kan males over. Begge motorer testes herefter og renoveres i det omfang det er nødvendigt.

Arbejdet med at færdiggøre flybridgen går for langsomt. Det største problem er at den er meget uhåndterbar, den er vanskelig at vende. Der er mange krinkelkroge som skal slibes og spartles. Og meget arbejde kommer til at foregå i ubekvemme stillinger, hvis den ikke vendes. Derfor laves en form for vugge, så det er enkelt at vende flybridgen rundt.

Inden temperaturen er blevet for lav, eksperimenteres det med at rulle topcoat på. Efter lange overvejelser, er jeg kommet til den konklusion, at topcoat, påført med rulle, er den bedste løsning, på dette projekt. En sprøjtelakering kræver en del forarbejde, bl.a. opstilling af en kabine og indkøb af korrekt udstyr. Værkstedet er i forvejen fyldt godt op, så det vil kræve meget tid at omrokere og stille dette an. Derfor konkluderer jeg, at det er bedre blot at rulle topcoat på og vandslibe det, de steder hvor det er nødvendigt/kan ses. Det kræver ikke en masse udstyr og opstilling, men dog noget tid. Slibearbejdet er ikke afhængig af temperatur luftfugtighed, så det kan gøres på alle årstider.

To lag topcoat rulles på, så det i løbet af vinteren kan prøves at vandslibe. Et par områder udelades, da de skal have have dæksbelægning.

Tilbage Næste