Oktober - November - December 2006

Tilbage til Draco

Midt i oktober, blev båden kørt ind i en hal, hvor det var muligt at fortsætte med arbejdet, selvom det var begyndt at blive efterår. De næste måneder skulle nu gå med at lave gulvet i kahytten, spanterne var jo kommet på plads, så nu var der noget at bygge på. Det blev på et tidligt tidspunkt besluttet, at vandtankene skulle placeres under gulvet, da der her er et stort, men fladt rum som ikke bliver udnyttet. Der skal installeres to tanke, som tilsammen giver en kapacitet på ca. 120 liter. Desuden skal der installeres en holdingtank på ca. 70 liter, også under gulvet. Placeringen af tankene, under gulvet, giver en perfekt vægtfordeling, da de her ligger i midten. Både sideværts og i længderetning.

Den originale vandtank, på 100 liter, var placeret i motorrummet, på bagbord side af bagbords motor. Denne placering er ikke optimal, vægtmæssigt set, da det betyder at båden vil ligge forskelligt i vandet, afhængig af om tanken er fuld eller tom. En anden ulempe er at vandet bliver varmt, når motorerne knokler løs.

Det blev tidligt besluttet at instrumentbrættet i kahytten skulle ændres, men nu blev det også besluttet at instrumentbrættet på flybridgen skulle laves om. Det gennemgående tema begge steder er at instrumenterne skal stå mere lodret og kørestillingen skal være ergonomisk og behagelig.

Til at starte med blev der lavet modeller for at se om ideen var bæredygtig.

Ideen viste sig at være brugbar, så nu begyndte det store arbejde med at tilpasse en masse træplader.

Nu da alle spanter var udskiftet, kunne det lade sig gøre at lave en ramme som gulvet skulle ligge på. Oprindeligt lagde gulvet på spanterne, og var belagt med gulvtæppe. Det nye gulv bliver belagt med imiteret skibsdæk og det vil være meget besværligt at lave det i et stykke, der bliver altså synlige samlinger og disse skal afsluttes med kantlister og der må ikke være synlige skruer, som holder pladerne på plads. Der skal samtidig være luger med hængsler og gasfjedre der kan lukkes op, så man kan komme ned til vandtanke og bovpropel. Alt dette betyder at det er nødvendigt at lave en ramme i rustfrit stål, som alle samlingerne kan hvile på.

Da rammen var kommet på plads, blev der savet nogle midlertidige plader, så det nu er muligt at gå, inde i kahytten. Det blev ret hurtigt opdaget at for at understøtte gulvet tilstrækkeligt var det nødvendigt at støbe nogle flere punkter som gulvet kunne hvile på, derfor blev der ikke lavet mere ved gulvet foreløbigt, da der i hallen var for koldt til at støbe i glasfiber. Der blev så taget fat på andre opgaver.

Tilbage Næste