Januar - Februar- Marts 2008

Tilbage til Draco

Da tankrum, motorfundamenter, skot m.m. var fjernet, påbegyndtes arbejdet med at tilpasse nye Bodex krydsfinerplader, til tankrum, batterirum, samt nye vanger i motorrum.

Transom beslaget til motorerne er hængt på midlertidig, med en skruetvinge, for at vurdere hvor højt knæene på vangerne kan gå op på agterspejlet.

Vanger i motorrum, lavet af 22 mm Bodex krydsfiner.

Batteri-rum på bagbord side af tank-rum.

Hulrum på styrbord side af tankrum. Her kommer til at sidde en vandvarmer.

 

 

Vindafviseren på flybridgen har desværre fået en skade, på to af de tre dele som den består af. Det bliver nødvendigt at reparere den, da det i følge Windy værftet i Norge, som overtog konkursboet efter Draco, ikke er muligt at levere et nyt sæt.

I starten af marts 2008 påbegyndtes afmonteringen af ruder. Der kan på nuværende tidspunkt ikke laves glasfiberarbejde, da temperaturen er for lav. Afmonteringen af ruderne er lidt omfattende, da de bærer flybridgen. Selve glasset er samlet omkring alurammerne og de er derefter monteret på båden og til sidst er flybridgen sat oven på.

Hele herligheden skal tages ud, for at friske rammerne op, men også da hele båden skal males. For at opnå højeste finish, skal det hele skilles ad inden maling. Ruderammerne skal senere også skilles fra hinanden.

For at undgå at flybridgen falder ned, når ruderne tages ud, holdes den oppe af et stykke krydsfinderplade i hver side. Vægten af flybridgen er ukendt, men den vurderes ikke til at være tungere, end 3 mand ville kunne løfte den. På nuværende tidspunkt er den kun en glasfiberskal uden nogen form for indmad.

Sideruder og forruder er samlet med en speciel formet plasticliste, som er skubbet ind i et spor i aluprofilen. Det er derfor nødvendig at skyde profilerne fra hinanden, for at skille ruderne fra hinanden.

Det er nødvendigt at skille ruderne fra hinanden, mens hele vindspejlet står på dækket, da det er for "ledløst" at løfte ned på jorden, med de hænder/remedier der er til rådighed.

Til sidst blev ruderne skilt fra hinanden og løftet ned på jorden, hvorefter flybridgen hviler på et par krydsfinerplader, samt de gamle træplader i bagenden. Nu er der mulighed for at få rengjort i alle hjørner.

En anden detalje, der er passende at lave, nu da ruderne er ude, er at fræse hul i hjørnerne hvor ruderne mødes, for at kunne trække kabler denne vej.

Nu hvor ruderne er taget ud, skal glasset tages ud af rammerne, da alu profilerne trænger til at blive frisket op.

Profilerne er samlet i hjørnerne med en enkelt 3/16 UNC skrue, ja det er amerikansk gevind.

Da ruderne formentlig aldrig har været skilt ad, knækkede et par skruer, da de blev løsnet. Men med en stabil opspænding, kunne skruen bores ud og der kunne skæres nyt gevind.

Under forløbet med at skille ruderne ad, blev der fundet en bedre løsning på problemet med skruer, der er irret fast. I stedet for at knække skruen og derefter bore den ud, blev hovedet boret af skruen, hvorefter rammen kan tages fra hinanden, selvom skruen stadig sidder fast. Når glas og gummilister er fjernet, kan aluprofilen varmes op med en gasbrænder og skruen løsnes nemt med en rørtang.

Først bores hovedet af skruen.

Så tages rammen fra hinanden, glas og gummilister fjernes.

Dernæst varmes profilen op.

Til sidst kan man, med en rørtang, gribe om stumpen der stikker ud af aluminiumet, og ganske let løsne skruen.

Tilbage Næste