Oktober - November - December 2015

Tilbage til Draco

Lugen bag stigen til flybridgen saves til, der fræses ud til hængsler og monteres en gasfjeder.

Alle luger på agterdækket er nu hængslede. Motorrums lugen mangler stadig løftere, men dem venter jeg med at finde, indtil bænken er monteret. Bænken bliver fastmonteret oven på motorrumslugen og løftes derved op, når der åbnes ned til motorrummet. Det betyder at der højest sandsynligt skal ret kraftige løftere til.

Efter nogen tids søgen, lykkedes det at finde en styrestol som ikke har "flip-up" funktion og som vil passe fint til styrepladsen i kahytten. Herefter kunne styrestols konsollet omsider færdiggøres. Det har været halvfærdigt i mange år.

Stolen påmonteret.

Her er stolen kørt frem, for at give plads på kistebænken.

Det har vist sig at rattet sidder så lavt, at det er ubekvemt at komme ind og ud fra styrepladsen, så der må laves en special løsning med ratpumpen, for at få det højere op.

Udstødningsmanifoldene til motorerne har også været halvfærdige i lang tid, men kommer nu er stort skridt nærmere færdiggørelse. Vandkappen bygges uden på selve manifolden. Først trykprøves manifolden.

Vandkappen må deles, ellers kan den ikke gå på manifolden.

Fuldsvejses. Flanger svejses på til sidst. Flangen imod topstykket som sidder på manifolden herunder, er ikke svejset fast endnu, blot påmonteret, for at holde faconen på manifolden under svejseprocess.

En tredje opgave, som også har været halvfærdig i lang tid og nu arbejdes videre med, er rummet i spidsen af båden, til ankertov/spil. Træet til at lave afgrænsningen, blev savet/tilpasset for flere år siden, men ikke fibret fast. Inden temperaturen blev for lav, fik jeg sat den på plads med glasfiber. Dog er den ikke fuldt forseglet, men den er fastgjort, så det er muligt at skrue beslag på. Løsningen bliver lidt anderledes end originalt. Oprindeligt er der en stor plade fibret fast og eneste adgang til rummet er via lemmen på fordækket. Jeg vil montere et ankerspil inde i rummet, med kun en gennemføring i dækket, til ankertov. Derfor må adgangen til rummet være inde fra båden. I stedet for en lille lem, laver jeg en stor plade som kan fjernes. Denne løsning gør det lettere at lave pænere afslutninger, af beklædning af overfladerne inde i båden.

Det afmonterbare panel tilpasses. Det var nødvendigt at afstive pladen midlertidig, for at holde pladerne plane. Panelet er holdt fast af tre gummi holdere.

Da panelet har et knæk, lægges glasfiber på begge sider, for at holde faconen.

Den fjerde opgave som har været halvfærdig i lang tid og ligget stille, er vinduesvisker arrangementet. Originalt var der enten en eller to viskere som kørte på hver sin motor. Dette betød at de aldrig kørte i takt, ret lang tid ad gangen. Allerede i starten af projektet besluttede jeg at lave et arrangement, som kunne sørge for at viskerne kørte i takt. Jeg fik fat i en viskermotor fra en VW Golf 2 og arbejdede videre med det som jeg havde lavet for år tilbage.

Stangtrækket, som sørger for at de to viskeraksler kører i takt, var mere eller mindre på plads, så det der manglede, var trækket fra motoren og hen til den midterste arm. Stænger af sammentapede gevindstænger bruges i første omgang, for at fastslå længde og placering.

 

Viskermotoren må gemmes af vejen i bagbord side, da der ikke er plads i nærheden af viskerakslerne, på grund af det panel som skal lukke af for mekanikken.

Jeg fik pludselig mulighed for at låne en kranvægt, så nu var det muligt at veje Mercedes motorerne. Ca 245 kg.

Tilbage Næste