Januar - Februar - Marts 2015

Tilbage til Draco

Udstødningsmanifolden hæftes sammen og prøvemonteres på den ene motor.

Et nyt rør imellem turbo og indsugningsmanifold fremstilles i rustfrit stål. Den ene ende skal udvides, for at passe på afgangen på turboen, mens den anden ende skal presses firkantet, for at passe på indsugningsmanifolden.

Næste skridt på den opgave, er at bygge et vandkammer omkring manifolden.

En anden opgave, som har ulmet i tankerne længe, er indbyggede skuffer i kistebænkene i kahytten. Originalt bruges rummet under kistebænkene til opbevaring og adgangen foregår via luger under hynderne. Men en skuffe vil gøre adgangen lettere.

I frontpladen på kistebænkene, saves en skuffefront ud og en kasse bygges på bagsiden.

Skuffebeslag installeres i kistebænken.

Der skal senere laves et beslag til at holde skufferne lukkede. I selve glideskinnerne er en "selv-luk" funktion, men denne er ikke stærk nok til at holde skuffen lukket i høj sø.

For en del tid siden, lavede jeg et beslag, så det er muligt at skyde styrestolen i kahytten langt frem, ind under instrumentbrættet, for at give plads på styrbord kistebænk. Beslaget var aldrig gjort 100% færdigt, men nu skulle det gøres, da det bliver en del af ophænget til skuffesystemet.

Oprindeligt havde jeg lavet det, så det lange rør gled i beslaget, når det blev skubbet frem og tilbage. Men denne løsning fungerede ikke, så jeg lavede beslaget helt om og byggede det, så røret i stedet kører på messing ruller.

En ting ved beslaget, som heller aldrig var blevet gjort færdigt, var en låseanordning, så stole konsollet kan låses fast, i inder og yder position. Den er lavet, ved hjælp af en excentrik for enden af en aksel, som trykker en stang ind imod det vandrette rør, når håndtaget drejes ned til vandret position.

For at lette beklædning af undersiden af fordækket, specielt rundt omkring lugen, laves en ramme i rustfrit stål. Denne sørger også for en jævn overflade, som lugen kan lukke tæt imod.

 Skydedøren under trappen færdiggøres med styrebeslag, afsluttede kanter og børste langs underkanten, samt udfræst håndtag.

 

Tilbage Næste