Juli - August - September 2009

Tilbage til Draco

En af de mere interessante opgaver i projektet, er at bygge det nye agterspejl/motorrum. Sidste år blev de oprindelige OMC huller lukket. I år skal der limes nye plader på agterspejlet og sættes vanger i bunden af motorrummet. Allerførst bliver planheden af sidste års glasfiberarbejde tjekket og rettet, så der opnås allerstørst kontaktflade og vedhæftning. Dernæst limes den første plade på, 12 mm Bodex. For at holde pladen ind imod glasfiberen, skrues den fast. Glasfiberen er ca 16 mm tyk og derfor kan der skrues skruer ind i laminatet, uden de går igennem.

I pladen er der boret huller, så man kan kontrollere om pladen ligger ind til glasfiberen, og for at opnå ekstra vedhæftning, for limen(2 komponent epoxy) kommer ud og får fat i hulranden. Disse huller og andre sprækker spartles med glasfiberspartel.

Inden den næste plade, 16 mm bodex, limes udenpå, belægges den første plade med 3 lag glasfiber, af typen roving. Mens polyesteren stadig er flydende, skrues næste plade udenpå og den bliver derved limet fast. Også denne plade skrues fast. Huller er forboret, så montage kan gå hurtigt.

Opbygningen af agterspejlet skitseret.

For at opnår ekstra styrke i agterspejlet, monteres et "bræt" af 16 mm bodex, på højkant over de nu pålimede plader.

Inden alt træet forsegles med ca 5 lag glasfiber, monteres vangerne i bunden. Derved indgår de i en del af glasfiberstrukturen i agterspejlet. En pind holder dem på plads, indtil de kan sidde selv.

Foran motorrummet limes skottet fast, som senere forsegles med 2 lag glasfiber, på begge sider.

I 2008 blev bagkanten ved motorrums åbningen savet af, da den havde en krumning, som er uhensigtsmæssig, når den nye klap er i et (fladt) stykke, i stedet for tre-delt. Desuden var der to udhak til de aluprofiler, som tidligere bar klapperne. Da der nu bliver een klap, er disse profiler fjernet og udhak er overflødige.

Der skal støbes en ny kant, til dette laves en form.

Den hvide streg er spartelmasse, som har en runding, svarende til den eksisterende, langs de andre kanter.

Formen smøres med voks og monteres med to skruetvinger.

Der støbes op imod formen.

Formen hives af.

Kanten fræses/slibes ren.

Nu er der en plan kant, som motorrumsklappen kan ligge på og slutte helt tæt.

FØR:

EFTER:

Oprindeligt var det tænkt at to hængsler var tilstrækkeligt, men efter input fra en anden bådinteresseret, blev der monteret et ekstra hængsel i midten.

Bundrammen under kahytten har været halvfærdig siden 2006. Først og fremmest var der steder som ikke var blevet forseglet og senere var der blevet savet udhak, til en stålramme som gulvet skal ligge på. Stålramme og et midlertidig gulv var blevet lagt, så det var muligt at bevæge sig rundt i kahytten, i den efterfølgende vinter, for at arbejde på flybridgen indvendig. Dette arbejde viste sig at være mere omfattende end først antaget, derfor har det midlertidige gulv fået lov at ligge indtil nu, hvor arbejdet med at skifte forstærkninger indvendig i flybridgen er færdigt.

Derfor er det midlertidige gulv nu taget op, og de forskellige steder som ikke var forseglet, har nu fået 2 lag glasfiber. Herefter er det tid til at male bunden indvendig, så stålrammen kan ligges ned for sidste gang og det rigtige gulv kan lægges i løbet af vinteren.

Inden temperaturen bliver for lav, kan det lige nås at støbe instrumentbrættet til kahytten med et enkelt lag glasfiber på begge sider, for at holde den svage krumning. I vinter kan der laves en aluminiumsplade til at montere instrumenterne i.

Igennem sommeren er diverse paneler limet og malet.

 

Tilbage Næste