Januar - Februar - Marts 2009

Tilbage til Draco

I vinterkulden arbejdes der på ting, som ikke er temperaturafhængig; save, bore, slibe, tilpasse.

Adgangen til motorrummet bliver lavet om fra den oprindelige konfiguration, med en luge i midten, der skal løftes væk, til een stor luge, som er hængslet. En stor træplade bliver tilpasset, så den følger kanten af glasfiberen, med en tilpas sprække.

Pladen bliver forstærket med en rustfri ramme, da den spænder over for stort et område og derved fjedrer.

Det er besluttet at holdingtanken støbes i glasfiber, for at undgå problemer med galvanisk korrosion. Toilettet bliver skyllet ud med havvand, altså saltvand og det kan forårsage en galvanisk korrosion i en tank af rustfrit stål. For at en tank i glasfiber ikke skal blive angrebet af osmose, overfladebehandles den indvendig med vandtæt maling.

Tanken bliver opbygget som en balje, hvor der er en flange hele vejen rundt, på overkanten. På denne flange boltes låget, som laves i rustfrit stål. Låget er ikke nedsænket i spildevandet, og vil derfor ikke blive udsat for galvanisk korrosion. Ved at lave låget i rustfrit stål, er det også nemmere at montere studser og ophængningsbeslag på tanken, da de blot svejses fast.

Støbeformen laves i krydsfiner, som senere spartles, slibes og males, så der kan støbes en tank uden på den, som bliver glat indvendig.

Tanken kommer til at rumme lidt over 70 liter.

Det er testet ved at fylde støbeformen op med en tør smuld lignende masse.

Formen kan indeholde 7 stk. 10 liters spande. Det vil sige, at selve den støbte tank, vil kunne rumme mere, da den bliver støbt på den anden side af krydsfineren. Rumfanget af pladen, skal lægges til de 70 liter.

I agterspejlet skal der saves nye huller, til SX drevene. Opmærkningen til disse huller, foregår ved at lave en skabelon, hvor der er to lægter med en afstand på 890 mm imellem, som hænges op på agterspejlet. Skabelonen rettes op, så lægterne står lodrette og er centrede i forhold til midten af båden. Herefter slås to streger, som repræsenterer motorernes centerlinie. Volvo Penta anbefaler 890 mm afstand fra center til center af motor, ved dobbelt V6 installation.

Herefter mærkes op til selve hullet, ved hjælp af en skabelon.

Hullerne saves først, når placeringen er tjekket og dobbelt tjekket.

Instrumentpanelets udformning er tidligere blevet modelleret og afprøvet og nu er der tid til at lave den endelige udgave. Da de første modeller blev lavet, var det tiltænkt at båden skulle sejle med de originale OMC drev, men siden er planen lavet om og det har medført, at der skal bruges andre gashåndtag, så derfor må hjørnet til gashåndtagene saves af og der skrues og limes et andet på. Limeprocessen må vente til foråret.

Instrumentpanelet kan først færdiggøres, når temperaturen tillader det, da der skal limes og støbes i glasfiber, før grundkonstruktionen er klar.

Langs med ruderammerne tilpasses aluminiumslister, for at lukke af, til glasfiberflangen på flybridgen, som ruderne er boltet på. På alu-listerne skrues mahogni lister, for at have noget materiale som er let at bore huller og skrue skruer i, for montage.

Hele ideen med alu-listerne er, at man ikke skal kunne se glasfiberkanten som overkanten af ruderne er skruet på, når man ser nedefra.

Langs med sideruderne bliver der en sprække, da sideruderne kan åbnes og ruderne derved sidder forskudte, for at den forreste rude kan skydes bagud. Sprækken gør plads til den ene rude.

Glasfiberkanten inde bagved bliver malet sort, for at den ikke kan skimtes igennem sprækken.

Instrumentbrættet på Flybridgen har efter flere forsøg fået den rette facon. Det er lavet i Bodex krudsfiner, som er beklædt med glasfiber. Pladen som instrumenterne skal skrues på, er 1,5 mm aluminium og har en svag krumning.

Instrumentbrættet bliver beklædt med nappa senere. Også selve konsollen som rattet er monteret på, skal beklædes med nappa.

Begge forruder skal have hver deres vinduesvisker. Det nemmest vil være at de får hver sin motor. Det har stort set alle både, med mere end en vinduesvisker. Men i dette projekt er det ikke så omfattende at lave et mekanisk system, så de bliver trukket af den samme motor og derved kører synkront. Når viskere kører med hver deres motor, vil de aldrig køre i takt. Det har ikke nogen praktisk betydning, kun kosmetisk. Men det er også vægtet meget højt i dette projekt.

Viskerne er af parallel arm typen, som kommer til at køre imod hinanden, ligesom på en bus. Derfor skal der laves et "omvenderbeslag" i midten, som trækker viskerne sammen og skubber dem fra hinanden. Motoren tages fra en person eller varebil.

Under arbejdet med instrumentbrættet, blev det konstateret at gashåndtagenes placering ikke er hensigtsmæssig i forhold til det nye instrumentbræt. Derfor blev der bygget et konsol, som de kan monteres på og derved får en mere optimal placering.

Efter en del spekulationer og observeringer på både med dobbelt SX drev installation, blev højden på transom'erne besluttet og hullerne i agterspejlet savet.

 

Tilbage Næste