Juli - August - September 2008

Tilbage til Draco

Glasfiberarbejdet fortsætter i sommervarmen. Det er nu tid til at støbe det nye tank og batteri-rum fast. Træet dertil er tilpasset i vinter, mens der ikke var temperatur til at støbe. Det skal blot fin tilpasses, før det kan monteres.

Batteri-rum i bagbord side.

Derefter støbes motorrumsskottet fast. Det er lavet i sektioner, da det stort set er umuligt at lave det i et stykke.

Op langs med skrovsiderne støbes et stykke i, for at standse motorstøj i at komme frem i båden.

Så er vi kommet til noget af det mest spændende i projektet, nemlig at støbe de store huller i agterspejlet til. Hullerne er tidligere blevet skærpet, så der monteres en plade på udvendig side af agterspejlet, hvorpå der er limet staniol, i de områder der skal støbes.

Der var i forvejen en masse huller i agterspejlet, som kunne bruges til at skrue pladen fast i, så det var ikke nødvendigt at bore nye.

Nu lægges der glasfiber på indvendig, imod stanniolen.

Efter endt støbning, tages træpladen af og den nystøbte glasfiber følger den svage krumning som agterspejlet har. Der er naturligvis en del spartlearbejde på agterspejlet inden det er færdigt.

Samtlige huller i agterspejlet bliver lukket, så der kan startes helt forfra. De rektangulære huller, er de gamle luftindtag, og disse bliver lukket, da luftindtagene i fremtiden skal sidde i siden. De runde huller på billedet herunder, er til afløb fra cockpittet, udløb fra lænsepumper samt gennemføring til olieslanger til hydraulisk styring. Den hydrauliske styring var monteret udenbords. Det var et uoriginalt påhit.

En af de sidste opgaver der skulle løses, inden temperaturen blev for lav til lime/støbe arbejde, var at lime en ny plade under siddebrønden i flybridgen. Der er originalt indstøbt en træplade, for at lave en sandwich konstruktion og derved styrke konstruktionen. Den gamle plade havde drukket en masse vand og var rådden. Den blev fjernet i vinteren 2007/2008. Og nu var tiden kommet til at lime en ny fast.

Da pladen skulle limes op under loftet, blev der skruet lægter på, for at holde den plan og have noget at trykke på, for at holde den på plads. 4 stk. saksedonkraft blev placeret på bjælker tværs over båden for at trykke den imod loftet.

 

Træpladen støder op imod glasfiberen i flybridgen, som det kan ses på billedet herunder. Til næste sommer (2009) skal hele træpladen forsegles med glasfiber og denne overgang bliver ligeledes støbt sammen.

Foran siddebrønden i flybridgen var der oprindeligt et hulrum som ikke gjorde nogen nytte. Her bliver loftet nu hævet ca 10 cm, for at få bedre loftshøjde ved styrepladsen, samt et panel over forruden hvor radio og VHF kan placeres. Den skrå plade herunder er starten af den ændrede loftshøjde.

 

Det er blevet besluttet at motorrumsklappen skal ændres til een stor i stedet for tre små. Det medfører at alurammen som cockpitdørken hviler på, skal svejses om. Desuden skæres bagkanten af glasfiberen af og der støbes en ny som motorrumsklappen kan hvile på, da den oprindelige har en uhensigtsmæssig krumning.

Tilbage Næste