Startside

Råd, vink, regler.....

Farvand

Ekstraudstyr

Skal der saves huller i skrovet, eller andre steder, hvor en reparation ikke ville kunne skjules særligt godt, så tænk en ekstra gang. Der kan meget vel komme en dag, hvor man ville ønske at hullet aldrig var blevet lavet. Det er sket mange gange før.

 

Lanterneføring

Alle både er forpligtet til at vise signallys når der sejles i mørke, det vil sige fra skumring til daggry.

 

Maskindrevet fartøj under 7 meter og max hastighed 7 knob.

1 toplys der lyser 360°, 2 sømil sigt, samt sidelanterner hvis der er muligt.

 

Maskindrevet fartøj under 12 meter.

1 toplys der lyser 360°, eller 1 toplanterne 2 sømil sigt(1 m over sidelanterner) og 1 agterlanterne 2 sømil sigt.

Sidelanterner, styrbord/bagbord, eller kombinationslanterne, 1 sømil sigt.

 

Maskindrevet fartøj under 50 meter.

1 toplanterne, 3 eller 5 sømil sigt ( 5 = over 20 m fartøj)

1 agterlanterne, 2 sømil sigt.

Sidelanterner, styrbord/bagbord eller en kombinationslanterne, 2 sømil sigt.

 

Flagføring

Yachtflaget er det danske orlogsflag. Det er ikke bare noget man hejser op på sin båd, visse regler skal følges. Der findes et hav af regler vedr. flaget, men den følgende vejledning er tilstrækkelig for den almindelige motorbådssejler.

Et korrekt yachtflag kan købes i mange maritime forretninger, pris og kvalitet hænger som regel sammen. Kort beskrevet er det et splitflag i dybrød farve(orlogsrød), naturligvis med det hvide kors, og bogstaverne YF i guld eller gul i øverste kvadrant. Yachtflaget må ikke bruges på en flagstang på land.

Flagets størrelse.

En tommelfingerregel siger at flaget bør have en sådan størrelse at det lige holdes fri af vandet. Dog er der mange tilfælde hvor det vil medføre et forholdsvis stort flag og her må man bruge sin sunde fornuft og estetiske sans, for at finde ud af hvad der er mest korrekt.

Flagets forkant skal fylde ca. 2/3 af flagspillets(flagstangens) højde. 

Flagtid.

I havn og for anker sættes flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00, tages ned igen ved solnedgang. Når man går ombord inden for flagtiden, sættes flaget. Forlader man båden inden solnedgang, tages flaget ind.

Til søs kan flaget føres døgnet rundt, men det bør altid føres når man anløber eller afgår fra fremmed havn, eller sejler i udenlandsk farvand. Ved ankomst til havn uden for flagtid, tages det straks ind ved anløb.

Høflighedsflag

Ved ankomst til udenlandsk farvand, viser man respekt ved at hejse værtsnationens flag. Man fører stadig det danske yachtflag.

Høflighedsflaget hejses ved ankomst til den pågældende nations farvand eller havn og følger ellers normal flagtid. Høflighedsflaget er et mindre flag som sejlbåde hejser i yderste styrbord flagfald under øverste salling. Da motorbåde ikke altid har en mast, må de forsøge at føre høflighedsflaget på anstændig vis.

Høflighedsflaget nedtages når man forlader værtsnationens farvand og inden man anløber dansk havn.

 

Holdingtank

Septiktank, som den også hedder, til opsamling af toiletaffald, skal alle både der er bygget efter år 2000 med fast installeret toilet, have ombord. Der skal tillige være en dæksgennemføring til tømning af tanken. Både, der er bygget før år 2000, skal have installeret tanken hvis de er:

bullet

Længere end 10.5 meter og

bullet

Bredere end 2.8 meter og

bullet

Bygget efter 1980

Både, som ikke går under kriterierne, er indtil videre fritaget for kravet om holdingtank.

Det er ikke tilladt at tømme toiletaffald i havne. Det skal foregå mindst 12 sømil fra land. Både som ikke er omfattet af reglerne om holdingtank, må godt udlede toiletaffald under 12 sømil grænsen.

Erhvervsskibe, krydstogtskibe f.eks., må tømme toiletaffald 2 sømil fra land, såfremt det pulveriseres og tilsættes eksempelvis klor inden udledning.

 

Takt og tone

bullet

Det er god etikette at tage fenderne ind, så snart man forlader sin plads.

bullet

Sørg for at fortøjninger ikke ligger og flyder på broen/molen.

bullet

Sejl langsomt i havnen.

bullet

Tøm ikke toilettet i havnen, det er forbudt!

bullet

Sørg for at båden er ordentligt fortøjet og ikke ligger halvt ovre på naboens plads.

bullet

Skal båden lænses, bør det ikke plaske over på naboens båd.

bullet

Læns ikke olieholdigt vand ud i havnen.

Husk: Havnen og havet er ikke en losseplads!

 

Bådtrailer

Skal man køre på vejen med en båd på en bådtrailer, skal denne være typegodkendt og der skal være nummerplader på traileren. Det er forbudt at køre med en båd på en hjemmebygget trailer, uanset om man kører under 30 km/t, har lys og trekant på, og bruger en kæmpe traktor eller personbil/4WD til det. For at man må køre med noget bagefter sin personbil/4WD eller lignende, uden nummerplader, skal det være et køretøj som går under betegnelsen "påhængsredskab", det vil sige noget som ikke er beregnet til at laste gods eller personer. Brændekløvere f.eks. går under denne betegnelse.

 

Udstødningsgas

Afhængig af bådens udformning og udstødningsafgangens placering, kan man risikere at der trækker udstødningsgas ind i båden, under sejlads med kalechen oppe og "bagdøren" åben. I de fleste tilfælde kan man lugte det og man bør straks enten lukke "bagdøren", sørge for gennemtræk eller tage kalechen af.