Startside

Trækkraft vedr. optagning af båd

Når en båd skal trækkes op på en trailer, skal der bruges et tilpas kraftig spil, afhængig af bådens vægt, rullernes friktion og vinkel.

Hastigheden, med hvilken båden skal trækkes op, samt kraften til igangsætning/acceleration, er også faktorer der normalvis skal tages med i beregningerne. Regnestykket kan så begynde at blive mere kompliceret, så for at lette arbejdet, tager vi højde for dem, med en simpel totalfriktionsfaktor til sidst.

For at trække en 1500 kg båd op på traileren, skal man ikke nødvendigvis bruge 1500 kg. Men kraften bliver større, jo mere stejl båden står og mere seje rullerne kører. En tredje ting, som gør kraften større, er hvis man ikke har et lige træk. Hvis f.eks. båden stejler meget p.g.a. en tung motor og spillet samtidig sidder langt nede.

Ovenstående figur viser kraft komposanterne i tilfældet: båd der skal trækkes op på trailer.

Ved hjælp af forholdsvis simpel trekantsberegning, kan man anslå hvilken trækkraft man har brug for, for at trække båden op på traileren og såmænd også trækkraften som bilen skal yde, for at komme op af slæbestedet. Den samme formel kan bruges i begge tilfælde.

Dog siger den ikke noget om, hvor stor motor man skal bruge. Kun den kraft som bilen skal kunne præstere, hvis man forestiller sig, at man kørte den op imod en mur, med en stor badevægt imellem, og ser hvor mange kg den kan trykke.

Nedenstående formel bruges til at beregne trækkraften:

Sinus(Vinkel) x Bådens vægt = Trækkraft

For at regne kraften, skal man bruge en "scientific" lommeregner, altså en lommeregner som kan regne COS - SIN - TAN

 

Eksempel: Båd= 1500 kg, Vinkel= 30°

Sinus(30°) x 1500 kg = 750 Kg trækkraft

Det kan måske virke underligt, at man allerede ved 30° og ikke 45°, skal bruge den halve kraft, men det er en del af fysikkens lov.

Det skal understreges, at dette er en statisk beregning. Det vil sige, at det kun er kraften som skal til, for at holde systemet i balance og ikke røre sig ud af stedet. For at få båden til at flytte sig, skal der mere kraft til. For at få et mere nøjagtig resultat, skal man kende den komplette modstand som rullerne yder. Den mest interessante faktor her, er hvor meget modstand rullerne yder p.g.a. materialets hårdhed. En blød rulle, er sejere at trække end en hård.

Det kan blive et kompliceret regnestykke, så for at simplificere det, ganger vi, som tidligere nævnt, den statiske kraft med en anslået total friktionsfaktor, for at få den endelige kraft.

Faktoren må man anslå ud fra sin trailer; hvor mange ruller den har, hvordan de bærer båden, hvor bløde de er, hvor seje de kører under belastning, samt i hvilket tilfælde belastningen(rullemodstanden) er størst.

Hvis man regner med en faktor på 1,6, er de fleste trailere formentlig dækket ind, med en sikkerhedsmargin også.

Det vil sige at den reelle trækkraft er: 750 kg x 1,6 = 1200 kg

VÆLG ALTID ET SPIL DER ER OVERDIMENSIONERET OG SØRG FOR, AT DET ER BOLTET FORSVARLIGT FAST!